HUISARTSENPRAKTIJK
ADRESGEGEVENS
TELEFOON
NIEUWS ITEMS
MEDEWERKERS
HERHAALRECEPT
E-CONSULT
KWALITEITSBELEID
PRAKTIJKACCREDITERING
PATIËNTENVOORLICHTING
GEZONDHEIDSTESTEN
DIENSTEN AANBOD
SOA SPREEKUUR
IDEEENBUS
PRIVACYREGLEMENT
DISCLAIMER
 
Home

HULP BIJ PSYCHISCHE KLACHTEN

 

 

 

 

 

<typohead type="1">Hulp in de huisartsenpraktijk bij psychische klachten ?</typohead>

 

In toenenemde mate werken er verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk.

Zo vindt men er steeds vaker Diabetes- of COPD -verpleegkundigen.

Sinds enige tijd werken er in onze praktijk ook sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV-er) die zich richten op het behandelen van mensen met psychische klachten.

 

 

Waarom deze uitbreiding?

 

 

Veel patiënten vinden het niet prettig om meteen doorverwezen te worden naar een andere instelling als zij hun klachten met de huisarts hebben besproken. Het kan echter wel nuttig zijn dat zij eens met iemand anders praten dan met de huisarts.

Wij willen deze hulp zo dicht mogelijk bij de patiënt aan bieden.

 

 

Waarvoor worden de sociaal psychiatrisch verpleegkundige ingezet?

 

 

De SPV-er werkt samen met huisartsen maar ook, als dat wenselijk is, met maatschappelijk werkers en eerstelijnspsychologen.

Deze hulpverleners kunnen met uw toestemming met het team van de GGZ overlegvoeren over hun patiënten.

Ook kunnen zij vragen of zij eens een gesprek met de patiënt willen hebben, dan wel kortdurend willen behandelen.

Afspraak is dat de behandeling in principe kortdurend is, bijvoorbeeld maximaal vijf gesprekken. Na deze vijf keer kan de patiënt alleen weer verder, eventueel met begeleiding van de huisarts.

Ook is het mogelijk dat er een advies wordt gegeven voor medicatie of voor een behandeling bij een andere specialistische instelling. De sociaal psychiatrisch verpleegkundige zal dan de verwijzing begeleiden.

 

 

Hoe werkt het?

 

 

Als de huisarts, maatschappelijk werker of psycholoog met de patiënt afspreekt dat hij/zij gebruik zal gaan maken van POH-GGZ geven zij dit door aan de sociaal psychiatrisch verpleegkundige of psychiater. Uiteraard kunnen patiënten er ook zelf om vragen.

De patiënt kan dan een afspraak maken voor een eerste gesprek. Het gesprek zal vervolgens plaatsvinden in de huisartsenpraktijk.

 

 

Voor de patiënt zijn geen kosten verbonden aan deze service.

 

Indien een patiënt verhinderd is om op de afgesproken tijd te komen, is het belangrijk dat hij/zij minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisarts of de hulpverlener.

 

 

Dossier, inzagerecht en informatie aan derden?

 

 

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige maken aantekeningen van hun bevindingen in een dossier en rapporteren aan de huisarts en/of andere verwijzer. Als er zaken zijn waarvan de patiënt niet wil dat de huisarts daarvan op de hoogte wordt gebracht kan hij/zij dat aangeven.

Wanneer het zinvol is om informatie te gebruiken in verband met een doorverwijzing, wordt de patiënt eerst om toestemming gevraagd.

 

De patiënt heeft het recht het dossier in te zien. Voor inzage in het dossier tijdens de behandeling kan de patiënt bij de hulpverlener terecht. Het kan zijn dat de patiënt het niet eens is met wat er over hem/haar in het dossier staat. Hij/zij kan de hulpverlener dan schriftelijk vragen dat te veranderen, of de patiënt kan zijn eigen mening aan het dossier toevoegen.

 

 

Klachten?

 

 

Het kan zijn dat de patiënt klachten heeft over de behandeling. Hij/zij kan dan het beste contact opnemen met de hulpverlener. Als dit moeilijk is, kan de patiënt de klachten ook bespreken met de huisarts.

Meer informatie over rechtspositie staat elders op deze website.

 

 

 

 


LONGFUNCTIE ONDERZOEK
GRIEPVACCINATIE
SINNE WELZIJN
PSYCHISCHE KLACHTEN
PRAKTIJKACCREDITERING
Naar boven Copyright J.W. de With, 2024