HUISARTSENPRAKTIJK
ADRESGEGEVENS
TELEFOON
NIEUWS ITEMS
MEDEWERKERS
HERHAALRECEPT
E-CONSULT
KWALITEITSBELEID
PRAKTIJKACCREDITERING
PATIËNTENVOORLICHTING
GEZONDHEIDSTESTEN
DIENSTEN AANBOD
SOA SPREEKUUR
IDEEENBUS
PRIVACYREGLEMENT
DISCLAIMER
 
Home

PRAKTIJKACCREDITERING

 

 

 

 

 

Aan onze huisartsenpraktijk is in juli 2008 de NHG-Praktijkaccreditering® toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat onze praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit.

 

In het accrediteringstraject is de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit.

Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie is doorgelicht. Ook is er een enquète onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven. De praktijk heeft met al deze informatie een aantal verbeteringsplannen opgesteld, waarmee zij hun kwaliteit de komende tijd zullen verhogen.

Met hun inspanningen voldoen zij aan de criteria voor NHG-Praktijkaccreditering®. De huisartsen hebben meer inzicht gekregen in hun kracht en verbeterpunten. Patiënten hebben baat bij een optimale zorg.

 

 


LONGFUNCTIE ONDERZOEK
GRIEPVACCINATIE
SINNE WELZIJN
PSYCHISCHE KLACHTEN
PRAKTIJKACCREDITERING
Naar boven Copyright J.W. de With, 2023