HUISARTSENPRAKTIJK
ADRESGEGEVENS
TELEFOON
NIEUWS ITEMS
MEDEWERKERS
HERHAALRECEPT
E-CONSULT
KWALITEITSBELEID
PRAKTIJKACCREDITERING
PATIËNTENVOORLICHTING
GEZONDHEIDSTESTEN
DIENSTEN AANBOD
SOA SPREEKUUR
IDEEENBUS
PRIVACYREGLEMENT
DISCLAIMER
 
Home

DE HUISARTSENGROEP

 

 

 

 

 

Onze praktijk maakt deel uit van de huisartsengroep 'Wjerspegeling'

 

In deze huisartsengroep werken negen artsen samen op het gebied van nascholingen, farmacotherapeutisch overleg (FTO), klachten procedures, overleg over bestuurlijke zaken en tal van andere activiteiten.

 

De andere huisartsen in deze groep zijn:

 

In het Medisch Centrum De Zwaaij:

 

   -  Dhr. P. Storms     (058 - 2126166)

   -  Mw. M. Milius       (058 - 2990698) 

 

Met bovenstaande huisartsen hebben we een samenwerkingsverband. Als we afwezig zijn in verband met vakantie of nascholing kunt u voor medische vragen bij één van hen terecht.

 

In het Gezondheidscentrum Camminghaburen:

 

   -  Mw. S. van der Schaaf 

   -  Dhr. E. Graff

   -  Mw. T. de Vries- de Haan

   -  Mw. E. van Zanden


HUISARTSEN
DOKTERSASSISTENTES
VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST IN OPLEIDING
PRAKTIJKONDERSTEUNERS
HUISARTSENGROEP
DOKTERSWACHT FRIESLAND
Naar boven Copyright J.W. de With, 2024