HUISARTSENPRAKTIJK
ADRESGEGEVENS
TELEFOON
NIEUWS ITEMS
MEDEWERKERS
HERHAALRECEPT
E-CONSULT
KWALITEITSBELEID
PRAKTIJKACCREDITERING
PATIËNTENVOORLICHTING
GEZONDHEIDSTESTEN
DIENSTEN AANBOD
SOA SPREEKUUR
IDEEENBUS
PRIVACYREGLEMENT
DISCLAIMER
 
Home

DIABETES MELLITUS

 

 

 

 

 

Diabetes mellitus is een ziekte die in onze praktijk bij ca. 4% van de mensen voor komt. De verwachting is dat het aantal mensen met deze ziekte in de komende jaren enorm zal toenemen, deels door de dubbele vergrijzing, deels door steeds vaker voorkomend overgewicht.  De ziekte is chronisch, maar gelukkig goed te behandelen. Als de behandeling niet goed is, zijn er op termijn ernstige complicaties te verwachten aan hart en bloedvaten, ogen en nieren.

 

Om die reden hebben wij in ons nieuw gevormde bedrijf Attint BV, samen met de praktijk van Bosscha, Thuiszorg Het Friese Land en Apotheek Boiten Ketenzorf Diabetes spreekuur opgezet dat uitgevoerd wordt door de praktijkondersteuners Titia Bijker en Nienke Biliam.

 

We volgen bij dit controle spreekuur de standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap. In het kort zijn die richtlijnen als volgt:

 

<typolist>

Elke patiënt wordt 4x per jaar gecontroleerd, waarbij aan de orde komen: eventuele klachten, medicatie, controle van (zo mogelijk nuchtere) bloedsuiker en bloeddruk.

Elke patiënt heeft 1x per jaar een jaarcontrole, waarbij, naast bovenstaande, aan een groot aantal andere punten aandacht wordt besteed, waaronder het cholesterol, de nierfunctie en de voeten-controle.

Elke patient wordt 1x per jaar naar de diëtiste verwezen.

Elke patient wordt 1x per jaar of 2 jaar naar de oogarts verwezen.

</typolist>

 

Elk contact dat de praktijkondersteuners met een diabetes patiënt hebben, wordt besproken met één van de huisartsen.

 

Sinds begin 2007 doen we mee met de pilot Ketenzorg Diabetes Mellitus. De intentie van deze nieuwe manier van werken is, dat alle medewerkers van de diabeteszorg, nauw met elkaar samenwerken om de zorg zo goed en efficient mogelijk te kunnen verlenen. Bovendien is de diabeteszorg uitgebreid met de bewegingsmodule, waardoor patiëntgen met diabetes in staat gesteld worden onder leiding van Fysiotherapiepraktijk Kalkdijk verantwoord te gaan bewegen.

Daarnaast kan elke patient met Diabetes Mellitus gebruik maken van de website www.diabetesmeter.nl, waarop men zijn eigen waarden kan vastleggen en vergelijken met andere patienten.


ASTMA/COPD SPREEKUUR
DIABETES MELLITUS
CARDIO-VASCULAIR RISICO SPREEKUUR
Naar boven Copyright J.W. de With, 2023