HUISARTSENPRAKTIJK
ADRESGEGEVENS
TELEFOON
NIEUWS ITEMS
MEDEWERKERS
HERHAALRECEPT
E-CONSULT
KWALITEITSBELEID
PRAKTIJKACCREDITERING
PATIËNTENVOORLICHTING
GEZONDHEIDSTESTEN
DIENSTEN AANBOD
SOA SPREEKUUR
IDEEENBUS
PRIVACYREGLEMENT
DISCLAIMER
 
Home

CVR SPREEKUUR

 

 

 

 

 

Op deze pagina wordt een en ander uitgelegd over het CardioVasculaire Risico spreekuur.

 

Het risico op hart- en vaatziekten wordt bepaald door een aantal factoren. Hypertensie (hoge bloeddruk) is er één van, andere factoren zijn overgewicht, tekort aan lichaamsbeweging, ROKEN en overgewicht.

 

In onze praktijk wordt aan alle mensen met hoge bloeddruk en/of andere risicofactoren, de mogelijkheid geboden om zich 4x per jaar te laten controleren en adviseren. Deze controles worden uitgevoerd door de assistentes Mieke en Emma, onder supervisie van de huisartsen.

 

Ook bij dit spreekuur houden we ons aan de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

In het kort zijn die richtlijnen als volgt:

 

<typolist>

Elke patiënt met hoge bloeddruk en/of andere risicofactoren wordt minimaal 4x per jaar gecontroleerd.

Tijdens deze controles wordt aandacht besteed aan alle risicofactoren, nl. roken, overgewicht, tekort aan lichaamsbeweging, het cholesterol en het vóórkomen van hart- en vaatziekten bij familieleden in de eerste graad onder het 60e levensjaar.

Wanneer daar aanleiding toe is wordt aan mensen hulp aangeboden om te stoppen met roken, meer te bewegen of af te vallen.

Jaarlijks worden een aantal bloedwaarden bepaald, zoals de bloedsuiker en het cholesterol.

Zonodig worden medicijnen voorgeschreven om de risicofactoren positief te beinvloeden.

Bij afwijkende uitslagen wordt de patiënt weer verwezen naar de huisarts.

</typolist>

 

 


ASTMA/COPD SPREEKUUR
DIABETES MELLITUS
CARDIO-VASCULAIR RISICO SPREEKUUR
Naar boven Copyright J.W. de With, 2024