HUISARTSENPRAKTIJK
ADRESGEGEVENS
TELEFOON
NIEUWS ITEMS
MEDEWERKERS
HERHAALRECEPT
E-CONSULT
KWALITEITSBELEID
PRAKTIJKACCREDITERING
PATIËNTENVOORLICHTING
GEZONDHEIDSTESTEN
DIENSTEN AANBOD
SOA SPREEKUUR
IDEEENBUS
PRIVACYREGLEMENT
DISCLAIMER
 
Home

IDEEENBUS

 

 

 

 

In onze praktijk willen wij u professionele huisartsenzorg bieden waarbij wij zo veel mogelijk tegemoet komen aan uw wensen. Als u suggesties heeft om de zorg te verbeteren of een vraag heeft over de praktijkorganisatie dan horen wij dat graag. Ook kunt u ons laten weten wanneer u tevreden bent over de zorg en onze praktijkmedewerkers.

 

Wij proberen ons werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de verleende zorg. Bijvoorbeeld over de manier waarop u informatie hebt ontvangen, de wijze waarop u te woord bent gestaan of de behandeling door de huisarts.

 

  • U kunt uw idee, compliment, vraag of klacht op verschillende manieren kenbaar maken:
  • In gesprek met de assistente, praktijkondersteuner of de huisarts
  • Via deze website
  • Middels een briefje of email naar de huisartsenpraktijk

 

Als u schriftelijk reageert dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Mocht u een klacht hebben en ontevreden zijn over het gesprek met een van de praktijkmedewerkers dan kunt u een klachtenformulier invullen en inleveren. Het klachtformulier kunt u verkrijgen bij de assistente of hieronder van de website downloaden. De huisarts neemt uw klacht dan in behandeling.

Wij streven ernaar om de behandeling van uw klacht uiterlijk binnen een maand af te ronden.

 

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten. Dit kunt u ook direct doen als u de klacht niet met onze praktijk wilt bespreken.

 

De huisartsenpraktijk is aangesloten bij:

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018; 5601 KA Eindhoven

Telefoon: 088-0229100

www.skge.nl

 

Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht? Bel dan met Zorgbelang Fryslan afdeling Informatie en Klachtenopvang. Tel: 058 – 2137138


Naar boven Copyright J.W. de With, 2023