HUISARTSENPRAKTIJK
ADRESGEGEVENS
TELEFOON
NIEUWS ITEMS
MEDEWERKERS
HERHAALRECEPT
E-CONSULT
KWALITEITSBELEID
PRAKTIJKACCREDITERING
PATIËNTENVOORLICHTING
GEZONDHEIDSTESTEN
DIENSTEN AANBOD
SOA SPREEKUUR
IDEEENBUS
PRIVACYREGLEMENT
DISCLAIMER
 
Home

DISCLAIMER

 

 

 

 

 

Disclaimer, Uitsluiting aansprakelijkheid

 

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen/nalaten op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Het gebruik van de informatie die door deze site wordt verstrekt is dan ook volledig voor eigen risico van de gebruiker.

De informatie door deze website verstrekt kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult door een arts of behandeling daarvan. 

De medische informatie ontwikkelt zich continu. Bedenk dat om die reden de gegeven informatie al weer achterhaald kan zijn.

De weergegeven links naar andere sites zijn gegeven ter verdere oriëntatie van de gebruiker. We sluiten echter elke verantwoordelijkheid uit in welke zin dan ook voor de op deze sites verstrekte informatie.

De gegeven informatie is, tenzij anders aangeduid, alleen van toepassing voor gebruikers in Nederland.

 

Privacy verklaring

Alle persoonlijke informatie door U verstrekt via deze site wordt als privé beschouwd en als zodanig behandeld. Gegevens zullen slechts gebruikt worden ten behoeve van die zaken waarvoor de gegevens verstrekt zijn.

 


Naar boven Copyright J.W. de With, 2023